Regisztrációs feltételek

Mag Praktikum Gyakorlati Oktató, Szolgáltató és Innovációs Nonprofit közhasznú Kft. Adatkezelési szabályzata

A www.maghr.hu URL alatt elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal) a Mag Praktikum Kft. (székhely: 4023, Debrecen, Tarján utca 77., cégjegyzékszám: 09-09-016105; a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. Jelen Adatkezelési szabályzat tartalmazza a Weboldal szolgáltatásait illetően a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat és az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A weboldalon keresztül történő regisztráció, álláspályázat benyújtása által a felhasználók elfogadják jelent szabályzat feltételeit.

 

Jogszabályok:

Az adatkezelő a weboldal keretén belül végzett szolgáltatás nyújtása során a felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös figyelemmel az alábbi jogszabályra:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvén (a továbbiakban infotv.)

 

Általános adatkezelési elvek:

A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a MagPraktikum Kft.

A Weboldal Felhasználója regisztrációjával illetve álláspályázatával benyújtott személyes adatainak kezelésének célja, hogy az Adatkezelővel illetve az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló további gazdálkodó szervezettel az Adatkezelő által végzett munkaerő – közvetítési tevékenység eredményeként munkaviszonyt létesítsen, beleértve a munkaviszony létesítéséhez szükséges kiválasztási eljárásokkal és állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelést is. Mindemellett az Adatkezelő a megkapott adatokat az általa fenntartott elektronikus álláskereső adatbázisban elhelyezi és kezeli (összegyűjti, tárolja, rendszerezi, felhasználja, törli), feldolgozza.

A Weboldalon történő regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés jogalapja az, hogy a Felhasználók a regisztrációval/álláspályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelés célja érdekében az Adatkezelő a személyes adatokat kezelje, feldolgozza, az esetleges későbbi adattovábbítás jogalapját a felhasználó kifejezett hozzájárulása képezi. A regisztráció során minimálisan kötelezően megadandó adatok az alábbiak: email cím, jelszó, név, lakhely, születési idő, nem, telefonszám, legmagasabb végzettség, szakmai tapasztalat, utolsó munkahely neve,időtartalma, beosztása, nyelvtudás,szakterület, önéletrajz, egyéb dokumentumok feltöltése.

Bármilyen olyan egyéb információ, amely kezeléséhez az infotv írásbeli hozzájárulást követel meg, azt az Adatkezelő csak a Felhasználó írásbeli hozzájárulása alapján kezeli.

A Felhasználók személyes adatai statisztikai célra felhasználhatóak, valamint statisztikai célú felhasználásra átadhatóak a felhasználó hozzájárulása nélkül. Ilyen esetben az adatok személyazonosításra alkalmatlan módon kerülnek felhasználásra.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a regisztráció során megadott e-mail címére e-mailben tájékoztassa minden adatainak megfelelő állásajánlatokról illetve hozzájárul, hogy az Adatkezelő szolgáltatásairól tájékoztatót küldjön.

 

Felelősség:

A Felhasználó a regisztráció/álláspályázat során megadott személyes adatok tekintetében a felhasználó felelőssége, hogy azok a valóságnak megfelelnek, az legfrissebb álláspontot tükrözzék, tovább nem tartalmaznak semminemű megtévesztő, félrevezető információt az adatok tekintetében.

Mindazonáltal a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatkezelő nem vállalja a felelősséget azon esetleges károkért, amelyek a Felhasználó által megadott személyes adatok valótlanságából, pontatlanságából vagy hiányosságából kifolyólag keletkeztek.

Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Adatkezelő nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését az Adatkezelő kizárja.

A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

 

Időtartam:

A Felhasználó adatait az Adatkezelő a honlapra történő utolsó belépéstől számított 24 hónapig őrzi.

A Felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak törlését a cv@maghr.hu e-mail címen. Az Adatkezelő vállalja, hogy a kérés beérkezését követő 8 napon belül törlik az adatokat. Ugyanitt bármikor kérheti adatainak módosítását is.

A Felhasználó bármikor kérhet az Adatkezelőtől tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről a cv@maghr.hu email címen.

A Felhasználó személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt vagy az adatvédelmi biztos közreműködésével is érvényesítheti az infotv-ben meghatározottak szerint.